Praktijk Minke Berger

Intake massage

Het kan zijn dat om medische redenen een bepaalde massage niet geschikt is om toe te passen.