Whatsapp / Telefoon

(053) 2340205

E-mail

info@minkeberger.nl

Het kan zijn dat om medische redenen een massage niet geschikt is om toe te passen tijdens de zwangerschap of moet worden aangepast.